top of page

Değer katan ve fark yaratan

uluslararası yatırımları ödüllendiriyoruz

Başkanın Mesajı

Ayşem Sargın

YASED Başkanı

Değerli YASED Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,

İş dünyası olarak bizler, COVID-19 ile yeni zorluklarla tanıştığımız, küresel tedarik zincirlerini, dijitalleşmeyi, sürdürülebilirliği, girişimciliği giderek daha fazla konuştuğumuz bu yeni dünya düzeninde, rekabet gücümüzü artırma hedefiyle ilerliyoruz. Bu kapsamda, uluslararası şirketler olarak, hem şirketlerimizde hem YASED’de bir yandan küresel trendleri yakından takip edip bir yandan da YASED üyelerinin çokuluslu yapısı, tecrübesi ve geniş iletişim ağı ile dönüşümün bir parçası olmaya çalışıyoruz.

Türkiye’nin yatırımcıları olarak, bizler, ülkemizin değişen dünya düzeninde rekabetçiliğini korumak gibi bir sorumluluğa da sahibiz. Zira, Türkiye başarılı olduğu sürece bizlerin yatırımları da başarılı olacaktır. Bu kapsamda, dijitalleşmeyi, sürdürülebilirliği, tedarik zincirlerine entegrasyonu, startup ekosistemlerini destekleyen uluslararası yatırımcılara ayrıca dikkat çekmemizin, bu yatırımlardan potansiyelimiz ölçeğinde daha fazla pay almamız için önemli olduğunu düşünüyoruz.

YASED olarak, ülkemizin uluslararası yatırım akımlarından aldığı pazar payını yüzde 1’in üzerine yükseltme hedefine inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, hazırlık aşamasından itibaren katkı sunduğumuz Türkiye’nin “Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)”nin geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından açıklanmasını büyük memnuniyetle karşıladık. Bu strateji belgesinin ülkemizi, nitelikli uluslararası yatırımlara ev sahipliği yapma konusunda daha rekabetçi kılacağına inanıyoruz. YASED olarak, Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamındaki hedefler doğrultusunda, Türkiye’deki mevcut uluslararası yatırımcıları ve yatırım paydaşlarını bir araya getireceğimiz ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlayan nitelikli uluslararası yatırımlara dikkat çekeceğimiz “Uluslararası Yatırımcı Ödülleri”ni, hep yakın işbirliği içinde çalıştığımız ve yatırım ortamımızın rekabetçiliğini dönüştürmekte öncü olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizle birlikte hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Önümüzdeki dönemde yıllık olarak düzenlemeyi hedeflediğimiz “Uluslararası Yatırımcı Ödülleri”nin ilki olan “2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri” kapsamında, Türkiye’nin başarılı uluslararası yatırımlarını Türkiye’nin ötesinde de tanıtmayı, başarı hikayelerini ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmamızın, Türkiye’nin yatırımcıları olan üyelerimizin ve potansiyel yatırımcıların faydalanabileceği, ülkemizin yatırımcılar açısından güçlü yönlerini öne çıkaran önemli bir kaynak yaratacağı kanaatindeyiz.

YASED olarak tüm faaliyetlerimizi, üyelerimizin benimsediği kriterler doğrultusunda Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ve daha iyi bir iş ve yatırım ortamının yaratılmasına katkı sunmak üzere gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin de katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ödül programımız kapsamında, Türkiye’nin nitelikli uluslararası yatırımcıları listesinde yer alarak, başarılarınızın hak ettiği görünürlüğünü sağlamanızı ve yatırım camiamıza ilham ve gurur kaynağı olmanızı diliyoruz.

Ayşem Sargın

YASED Başkanı

2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamındaki hedefler ve YASED vizyonu ile uyumlu bir şekilde; Dijital ve Teknolojik Dönüşüme Liderlik Eden, Küresel Tedarik Zincirlerine Entegrasyonu Artıran, Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin Öncüsü ve Startup Ekosisteminin Destekçisi uluslararası yatırımların ödüllendirildiği bir ödül programıdır.

2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri, toplamda 14 uluslararası yatırımcının ödüllendirileceği bir ödül programıdır. 2021 yılında en çok finansal yatırım getiren ve/veya en stratejik yatırımı alan firmanın değerlendirildiği ‘’Yılın Yatırımı’’ ödülü 2 firmaya verilecek olup Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım tanımıyla uyumlu olarak “Sürdürülebilir Kalkınma”, “Dijital Dönüşüm”, “Küresel Tedarik Zincirlerine Entegrasyon”, “Startup Dostu” temalarında 2021 yılında en iyi performansı sergileyen 3’er uluslararası firma ödüllendirilecektir. Ödül programı kapsamında, yatırımcı ödüllerine ek olarak ayrıca başvuru sahibi uluslararası yatırımcıların kamu uygulamalarını yatırımcı dostu olma durumlarına göre değerlendirdikleri “Yılın Yatırımcı Dostu Kamu Uygulaması” ödüllendirilecektir.

2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri kapsamındaki 5+1 ödül kategorisi, nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım tanımı çerçevesindeki 7 profil ve 4 yatay eksen ile uyumlu olarak tanımlanmıştır.

Ödül kategorileri ve değerlendirme metodolojisi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Ödül programı hakkında detaylı bilgi ve destek talepleriniz için

+90 212 272 50 94 telefon numarası ve awards@yased.org.tr

mail adresi aracılığıyla YASED ile iletişime geçebilirsiniz.

Dijital ve Teknolojik Dönüşüm Öncüsü Yatırımlar

Değerlendirme Kriterleri:

 • Seçili BİT alanlarında yeni/ek yatırım alan

 • Ar-Ge, Tasarım merkezlerinde ve/veya Teknoloji Bölgelerinde istihdam sağlayan

 • Dijital teknolojilerin gelişimine veya yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyette bulunan

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Profil 1: Sektöründen bağımsız tüm Ar-Ge, tasarım ve inovasyon merkezi yatırımları

 • Profil 2: Dijital dönüşümü destekleyen yatırımlar- Sanayi ve hizmetlerin dijital dönüşümünü sağlayan teknolojileri geliştiren / yaygınlaştıran yatırımlar

Küresel Tedarik Zincirlerine Entegrasyonu Artıran Yatırımlar

Değerlendirme Kriterleri:

 • Seçili imalat sektörlerinde yeni/ek yatırım alan

 • Seçili hizmet sektörlerinde istihdamını artıran

 • Sektöründen bağımsız yüksek ihracat gerçekleştiren

 • Türkiye’nin ‘’üretim ve dağıtım üssü’’ olma rolünü güçlendiren üretim ve hizmet projeleri uygulayan

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Profil 3: Teknoloji ve bilgi transferi sağlayan yatırımlar - Tedarikçi geliştiren, ileri-geri bağlantısı güçlü, teknoloji yoğun, yüksek katma değerli üretim yatırımları

 • Profil 4: Nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar - Katma değerli, yüksek teknolojili hizmet sektörü ve iş hizmetleri yatırımları

 • Profil 6: İhracat odaklı yatırımlar - İhracat odaklı üretim yatırımları

 • Eksen 1: Altyapıyı destekleyecek yatırımlar (BİT, Enerji, Ulaştırma ve Lojistik Altyapısı)

 • Eksen 2: Genişleme ve büyüme potansiyeli yüksek yatırımlar

Sürdürülebilir Kalkınma Dostu Yatırımlar

Değerlendirme Kriterleri:

 • Sektöründen bağımsız yüksek istihdam sağlayan

 • Kalkınmada öncelikli bölgelerde istihdam sağlayan

 • Kritik sektörlerde yeni/ek yatırım yapan

 • Daha yeşil bir üretim yapısına geçen

 • Etki yatırımı olarak değerlendirilebilecek ek/yeni yatırım yapan

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Profil 5: Yoğun istihdam sağlayan yatırımlar - Kalkınmada öncelikli bölgelerde yer seçen, sektöründen bağımsız yüksek istihdam yaratan yatırımlar

 • Profil 7: İthalat bağımlılığını azaltan yatırımlar - Ara malı ithalatının yüksek olduğu sektör / ürün gruplarında ithalat bağımlılığını azaltıcı yatırımlar

 • Eksen 2: Genişleme ve büyüme potansiyeli yüksek yatırımlar

 • Eksen 3: Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun yatırımlar

Startup Dostu Yatırımlar

Değerlendirme Kriterleri:

 • Startup ekosistemine katkı sunan iş birlikleri gerçekleştiren

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Profil 3: Teknoloji ve bilgi transferi sağlayan yatırımlar

Yılın Yatırımcı Dostu Kamu Uygulaması

Değerlendirme Kriterleri:

 • Başvuru sahibi uluslararası yatırımcıların kamu uygulamalarını yatırımcı dostu olma durumlarına göre sıralandırmaları ile başarılı kamu uygulamaları listelenir.

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi’nin temel hedefine ulaşabilmek için Uluslararası Doğrudan Yatırım hizmetleri döngüsüne ve yatırım ortamı rekabetçiliğine ilişkin stratejilere hizmet eden kamu uygulamaları

Yılın Yatırımı

Yılın En Büyük Ölçekli Yatırımı

Değerlendirme Kriterleri:

 • En büyük yatırımı çeken/alan

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Eksen 4: Nitelikli finansal yatırımlar

Yılın En Stratejik Yatırımı

Değerlendirme Kriterleri:

 • En stratejik yatırımı çeken/alan

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Eksen 4: Nitelikli finansal yatırımlar

INTERNATIONAL

INVESTOR

AWARDS

KİMLER BAŞVURABİLİR

 • Ödül programı, başvuru koşullarını sağlayan tüm firmalara açıktır. Herhangi bir üyelik ve/veya ücret şartı aranmamaktadır.

 • Başvuru esas alınmaktadır. Başvuruda bulunmayan firmanın performansı değerlendirilmeye alınmamaktadır.

 • Firmalar, ödül programına ait web sitesi aracılığıyla programa başvurabilmektedir. Alternatif kanallardan başvuru kabul edilememektedir.

 • Başvuru ekranı aracılıyla gerçekleştirilecek kullanıcı oluşturma işlemini takiben, başvuru sahibi firmalar, başvuru süresi boyunca başvurularını tamamlayabilir, daha öncesinde girdikleri bilgileri değiştirebilir.

 • Firmaların ödül programına tüm kategorilerde değerlendirilmek üzere bir başvuru gerçekleştirmesi yeterlidir.

 • Firmalar tüm kategoriler yerine sadece belirli kategorilerde değerlendirilmeye alınmak istiyorsa, tüm ödül kategorileri için ortak olan soruların ve kategori spesifik soruların cevaplanması yeterlidir.

 • Başvuru formunun son aşamasında, başvuru esnasında cevaplanan sorular göz önünde bulundurularak, firmanın hangi ödül kategorilerinde değerlendirilmeye alınabileceği bilgisi ayrıca paylaşılmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • 2021 yılı Aralık ayı ve/veya öncesinde kurulan şirketler, ödül programına başvurabilir.

 • Yabancı yatırımcıların doğrudan ve dolaylı asgari yüzde 10 payına iştirak ettikleri tüzel kişiliği haiz kuruluşlar, ödül programına başvurabilir.

 • Başvuru esnasında firma durumu ‘’aktif’’ olan kuruluşlar, ödül programına başvurabilir.

 • Kamu ortaklığı olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

 • Ticari faaliyette bulunmadıkları için irtibat bürolarının başvuruları geçerli sayılmaz.

 • Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

 • Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler ödül programına başvurabilir.

İletişim

Mesajınız Gönderilmiştir.

cover-test-5_edited_edited_edited_edited.jpg
INTERNATIONAL INVESTOR AWARDS
Başkanın Mesajı

Ayşem Sargın

YASED Başkanı

Değerli YASED Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,

 

​İş dünyası olarak bizler, COVID-19 ile yeni zorluklarla tanıştığımız, küresel tedarik zincirlerini, dijitalleşmeyi, sürdürülebilirliği, girişimciliği giderek daha fazla konuştuğumuz bu yeni dünya düzeninde, rekabet gücümüzü artırma hedefiyle ilerliyoruz. Bu kapsamda, uluslararası şirketler olarak, hem şirketlerimizde hem YASED’de bir yandan küresel trendleri yakından takip edip bir yandan da YASED üyelerinin çokuluslu yapısı, tecrübesi ve geniş iletişim ağı ile dönüşümün bir parçası olmaya çalışıyoruz.

 

​Türkiye’nin yatırımcıları olarak, bizler, ülkemizin değişen dünya düzeninde rekabetçiliğini korumak gibi bir sorumluluğa da sahibiz. Zira, Türkiye başarılı olduğu sürece bizlerin yatırımları da başarılı olacaktır. Bu kapsamda, dijitalleşmeyi, sürdürülebilirliği, tedarik zincirlerine entegrasyonu, startup ekosistemlerini destekleyen uluslararası yatırımcılara ayrıca dikkat çekmemizin, bu yatırımlardan potansiyelimiz ölçeğinde daha fazla pay almamız için önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

​YASED olarak, ülkemizin uluslararası yatırım akımlarından aldığı pazar payını yüzde 1’in üzerine yükseltme hedefine inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, hazırlık aşamasından itibaren katkı sunduğumuz Türkiye’nin “Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)”nin geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından açıklanmasını büyük memnuniyetle karşıladık. Bu strateji belgesinin ülkemizi, nitelikli uluslararası yatırımlara ev sahipliği yapma konusunda daha rekabetçi kılacağına inanıyoruz. YASED olarak, Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamındaki hedefler doğrultusunda, Türkiye’deki mevcut uluslararası yatırımcıları ve yatırım paydaşlarını bir araya getireceğimiz ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlayan nitelikli uluslararası yatırımlara dikkat çekeceğimiz “Uluslararası Yatırımcı Ödülleri”ni, hep yakın işbirliği içinde çalıştığımız ve yatırım ortamımızın rekabetçiliğini dönüştürmekte öncü olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizle birlikte hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

 

​Önümüzdeki dönemde yıllık olarak düzenlemeyi hedeflediğimiz “Uluslararası Yatırımcı Ödülleri”nin ilki olan “2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri” kapsamında, Türkiye’nin başarılı uluslararası yatırımlarını Türkiye’nin ötesinde de tanıtmayı, başarı hikayelerini ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmamızın, Türkiye’nin yatırımcıları olan üyelerimizin ve potansiyel yatırımcıların faydalanabileceği, ülkemizin yatırımcılar açısından güçlü yönlerini öne çıkaran önemli bir kaynak yaratacağı kanaatindeyiz.

 

​YASED olarak tüm faaliyetlerimizi, üyelerimizin benimsediği kriterler doğrultusunda Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ve daha iyi bir iş ve yatırım ortamının yaratılmasına katkı sunmak üzere gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin de katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ödül programımız kapsamında, Türkiye’nin nitelikli uluslararası yatırımcıları listesinde yer alarak, başarılarınızın hak ettiği görünürlüğünü sağlamanızı ve yatırım camiamıza ilham ve gurur kaynağı olmanızı diliyoruz.

2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamındaki hedefler ve YASED vizyonu ile uyumlu bir şekilde; Dijital ve Teknolojik Dönüşüme Liderlik Eden, Küresel Tedarik Zincirlerine Entegrasyonu Artıran, Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin Öncüsü ve Startup Ekosisteminin Destekçisi uluslararası yatırımların ödüllendirildiği bir ödül programıdır.

Dijital ve Teknolojik Dönüşüm Öncüsü Yatırımlar
Yılın Yatırımı
DİJİTAL VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM
ÖNCÜSÜ YATIRIMLAR

Değerlendirme Kriterleri:

 • Seçili BİT alanlarında yeni/ek yatırım alan

 • Ar-Ge, Tasarım merkezlerinde ve/veya Teknoloji Bölgelerinde istihdam sağlayan

 • Dijital teknolojilerin gelişimine veya yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyette bulunan

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Profil 1: Sektöründen bağımsız tüm Ar-Ge, tasarım ve inovasyon merkezi yatırımları

 • Profil 2: Dijital dönüşümü destekleyen yatırımlar- Sanayi ve hizmetlerin dijital dönüşümünü sağlayan teknolojileri geliştiren / yaygınlaştıran yatırımlar

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNE
ENTEGRASYONU ARTIRAN YATIRIMLAR

Değerlendirme Kriterleri:

 • Seçili imalat sektörlerinde yeni/ek yatırım alan
 • Seçili hizmet sektörlerinde istihdamını artıran
 • Sektöründen bağımsız yüksek ihracat gerçekleştiren
 • Türkiye’nin ‘’üretim ve dağıtım üssü’’ olma rolünü güçlendiren üretim ve hizmet projeleri uygulayan

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Profil 3: Teknoloji ve bilgi transferi sağlayan yatırımlar - Tedarikçi geliştiren, ileri-geri bağlantısı güçlü, teknoloji yoğun, yüksek katma değerli üretim yatırımları

 • Profil 4: Nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar - Katma değerli, yüksek teknolojili hizmet sektörü ve iş hizmetleri yatırımları

 • Profil 6: İhracat odaklı yatırımlar - İhracat odaklı üretim yatırımları

 • Eksen 1: Altyapıyı destekleyecek yatırımlar (BİT, Enerji, Ulaştırma ve Lojistik Altyapısı)

 • Eksen 2: Genişleme ve büyüme potansiyeli yüksek yatırımlar

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
DOSTU YATIRIMLAR

Değerlendirme Kriterleri:

 • Sektöründen bağımsız yüksek istihdam sağlayan

 • Kalkınmada öncelikli bölgelerde istihdam sağlayan

 • Kritik sektörlerde yeni/ek yatırım yapan

 • Daha yeşil bir üretim yapısına geçen

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Profil 5: Yoğun istihdam sağlayan yatırımlar - Kalkınmada öncelikli bölgelerde yer seçen, sektöründen bağımsız yüksek istihdam yaratan yatırımlar

 • Profil 7: İthalat bağımlılığını azaltan yatırımlar - Ara malı ithalatının yüksek olduğu sektör / ürün gruplarında ithalat bağımlılığını azaltıcı yatırımlar

 • Eksen 2: Genişleme ve büyüme potansiyeli yüksek yatırımlar

 • Eksen 3: Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun yatırımlar

STARTUP DOSTU YATIRIMLAR

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Profil 3: Teknoloji ve bilgi transferi sağlayan yatırımlar

2022 YASED IIA BAŞVURUSU HAKKINDA

2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri Başvuru formunu doldurmaya aşağıdaki butona tıklayarak başlayabilir, daha önce başladığınız başvurunuzu tamamlayabilir ya da tamamladığınız başvurunuzda düzenleme yapabilirsiniz.

Ödül başvurusu hakkında detaylı bilgi ve destek talepleriniz için +90 212 272 50 94 telefon numarası ve awards@yased.org.tr mail adresi aracılığıyla YASED ile iletişime geçebilirsiniz.

28.04.2022 | Başvuru için Son Şans: Başvuru Tarihi Uzatıldı

2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri için başvuru tarihi 27 Mayıs Cuma gününe kadar uzatıldı.

 

Güncel Takvim:

 • Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2022

 • Değerlendirme süreci: 28 Mayıs - 10 Haziran 2022

Başvurunuza başlamak veya devam etmek için tıklayınız. >

25.03.2022 | Ödül Başvuruları İçin Çağrı

YASED, 2022 Uluslararası Yatırımcı Ödülleri lansmanını duyurmaktan mutluluk duyar. Türkiye'nin öne çıkan uluslararası yatırımları bu yıl 5 kategoride ödüllendirilecek.

 

Lütfen başvurularınızı aşağıdaki link üzerinden online (çevrim içi) olarak yapınız. Birden fazla kategoriye başvurabilirsiniz. 

Başvurunuza başlamak veya devam etmek için tıklayınız. >

DUYURULAR

YILIN YATIRIMI

YILIN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMI

Değerlendirme Kriterleri:

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Eksen 4: Nitelikli finansal yatırımlar

YILIN EN STRATEJİK YATIRIMI

Değerlendirme Kriterleri:

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Eksen 4: Nitelikli finansal yatırımlar

YILIN YATIRIMCI DOSTU KAMU UYGULAMASI

Değerlendirme Kriterleri:

 • Başvuru sahibi uluslararası yatırımcıların kamu uygulamalarını yatırımcı dostu olma durumlarına göre sıralandırmaları ile başarılı kamu uygulamaları listelenir.

Nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Tanımı ile Bağlantı:

 • Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi’nin temel hedefine ulaşabilmek için Uluslararası Doğrudan Yatırım hizmetleri döngüsüne ve yatırım ortamı rekabetçiliğine ilişkin stratejilere hizmet eden kamu uygulamaları

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 • Ödül programı, başvuru koşullarını sağlayan tüm firmalara açıktır. Herhangi bir üyelik ve/veya ücret şartı aranmamaktadır.

 • Başvuru esas alınmaktadır. Başvuruda bulunmayan firmanın performansı değerlendirilmeye alınmamaktadır.

 • Firmalar, ödül programına ait web sitesi aracılığıyla programa başvurabilmektedir. Alternatif kanallardan başvuru kabul edilememektedir.

 • Başvuru ekranı aracılıyla gerçekleştirilecek kullanıcı oluşturma işlemini takiben, başvuru sahibi firmalar, başvuru süresi boyunca başvurularını tamamlayabilir, daha öncesinde girdikleri bilgileri değiştirebilir.

 • Firmaların ödül programına tüm kategorilerde değerlendirilmek üzere bir başvuru gerçekleştirmesi yeterlidir.

 • Firmalar tüm kategoriler yerine sadece belirli kategorilerde değerlendirilmeye alınmak istiyorsa, tüm ödül kategorileri için ortak olan soruların ve kategori spesifik soruların cevaplanması yeterlidir.

 • Başvuru formunun son aşamasında, başvuru esnasında cevaplanan sorular göz önünde bulundurularak, firmanın hangi ödül kategorilerinde değerlendirilmeye alınabileceği bilgisi ayrıca paylaşılmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI
 • 2021 yılı Aralık ayı ve/veya öncesinde kurulan şirketler, ödül programına başvurabilir.

 • Yabancı yatırımcıların doğrudan ve dolaylı asgari yüzde 10 payına iştirak ettikleri tüzel kişiliği haiz kuruluşlar, ödül programına başvurabilir.

 • Başvuru esnasında firma durumu ‘’aktif’’ olan kuruluşlar, ödül programına başvurabilir.

 • Kamu ortaklığı olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

 • Ticari faaliyette bulunmadıkları için irtibat bürolarının başvuruları geçerli sayılmaz.

 • Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

 • Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler ödül programına başvurabilir.

TAKVİM

2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri Başvuru formunu doldurmaya aşağıdaki butona tıklayarak başlayabilir, daha önce başladığınız başvurunuzu tamamlayabilir ya da tamamladığınız başvurunuzda düzenleme yapabilirsiniz.

Ödül başvurusu hakkında detaylı bilgi ve destek talepleriniz için +90 212 272 50 94 telefon numarası ve awards@yased.org.tr mail adresi aracılığıyla YASED ile iletişime geçebilirsiniz.

DUYURULAR

28.04.2022 | Başvuru için Son Şans: Başvuru Tarihi Uzatıldı

2022 YASED Uluslararası Yatırımcı Ödülleri için başvuru tarihi 27 Mayıs Cuma gününe kadar uzatıldı.

 

Güncel Takvim:

 • Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2022

 • Değerlendirme süreci: 28 Mayıs - 10 Haziran 2022

Başvurunuza başlamak veya devam etmek için tıklayınız. >

25.03.2022 | Ödül Başvuruları İçin Çağrı

YASED, 2022 Uluslararası Yatırımcı Ödülleri lansmanını duyurmaktan mutluluk duyar. Türkiye'nin öne çıkan uluslararası yatırımları bu yıl 5 kategoride ödüllendirilecek.

 

Lütfen başvurularınızı aşağıdaki link üzerinden online (çevrim içi) olarak yapınız. Birden fazla kategoriye başvurabilirsiniz. 

Başvurunuza başlamak veya devam etmek için tıklayınız. >

2022 YASED IIA BAŞVURUSU HAKKINDA

Çevrim içi başvuru:​

29 Mart - 27 Mayıs 2022

Değerlendirme süreci:

28 Mayıs - 10 Haziran 2022

bottom of page